Firma Bobby Burger Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu strategii rozwoju firmy Bobby Burger, poprzez ekspansję przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnego modelu doboru i oceny atrakcyjności lokalizacji. Zapytanie ofertowe publikowane jest w związku z projektem, który planowany jest do realizacji w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.