Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym realizacji usług doradczych „Strategia rozwoju firmy Bobby Burger”, prowadzonym w związku z planowaniem aplikacji o środki publiczne w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w wymaganym terminie, tj. do dnia 26 maja 2017 do godz. 16.00 wpłynęły następujące oferty:

Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST)
INVESTIN Sp. z o.o.

W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta Fundacji MOST.