Wsparcie unijne

Wsparcie unijne

Logotyp Wsparcia Unijnego 1
Logotyp Wsparcia Unijnego 2
Logotyp Wsparcia Unijnego 3
Logotyp Wsparcia Unijnego 3

W związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 skorzystaliśmy z dofinansowania z Funduszy Europejskich, dokładnie z programu Dotacja na kapitał obrotowy. Uzyskane środki przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie.