Polityka prywatności

Polityka prywatności

Tak dbamy o prywatność Użytkownika.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO) jest Bobby Burger spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 5 lok. U12, 03-741 Warszawa; NIP: 5252546149 (dalej jako: Spółka). 

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Spółka zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności oraz z największą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Spółka podjęła wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych. 

Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, gdy w szczególności odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych (usługi online) oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. 

Możemy gromadzić o Tobie dane osobowe umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, dane, które przekazałeś w swoim CV aplikując do Spółki, wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe. 

Twoje dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane: 

  • w celu kontaktu zainicjowanego przez Ciebie za pomocą formularza umieszczonego w zakładce franczyza, . 
  • w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce franczyza). Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych osobowych był adekwatny, a przede wszystkim minimalny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć,. 
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,. 
  • w celu realizacji umowy jeżeli jesteś naszym podwykonawcą lub Partnerem Biznesowym. 

Możemy również uzyskać informację o Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany np. korzystając z aplikacji na urządzenia mobilne oraz gdy kontaktujesz z się z nami przez media społecznościowe.  Aplikacja może zbierać i dokładnie określić lokalizację urządzenia mobilnego wykorzystując technologię GPS. 

Pozyskane w ten sposób dane osobowe mogą być po uzyskaniu Twojej zgody wykorzystane do: 

  • przesyłania informacji marketingowych, 
  • informowania o nowych produktach, 
  • ulepszania naszych produktów. 

Na zasadach określonych w przepisach RODO, osobie, której dane osobowe Spółka przetwarza, przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, w którym dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Nie udostępniamy/przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe przedsiębiorcom działającym pod marką Spółki, do których należą podmioty powiązane oraz franczyzobiorcy. Możemy również je udostępnić podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Dokładamy starań, aby Twoje dane osobowe posiadały wysoki poziom ochrony. 

W każdej chwili masz prawo żądania dostępu, poprawienia, przenoszenia, ograniczania, usuwania i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych. Aby z tego skorzystać powinieneś skontaktować się z Administratorem Twoich danych pod adresem Bobby Burger spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 5 lok. U12, 03-741Warszawa lub za pośrednictwem maila marketing@bobbyburger.pl

Jeśli masz zastrzeżenia do tego, w jaki sposób posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, przysługuje Ci prawo do skargi. Urzędem właściwym do jej złożenia jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Serwis internetowy Spółki wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego.